تبلیغات
بسیج دانشجویی موسسه آموزش عالی طبرستان چالوس - امیر مومنان امام علی(ع) می فرمایند:


امیر مومنان امام علی(ع) می فرمایند:
نظرات : نظر

saqeb.ir aliA2 تبریک میلاد حضرت علی(ع)

 

 

 

بدترین دوست،‌ کسی است که برای او به رنج و زحمت افتی.حضرت علی(ع)

نابود شد ، كسی كه ارزش خود را ندانست. حضرت علی(ع)

هم نشین بی خرد مباش، كه كار زشت خود را زیبا جلوه داده، دوست دارد تو همانند او باشی. حضرت علی(ع)

كار اندكی كه ادامه یابد، از كار بسیاری كه از آن به ستوه آیی امیدوار كننده تر است. حضرت علی(ع)

هنگامی كه توانایی فزونی یابد، شهوت كاستی گیرد. حضرت علی(ع)

ای فرزند آدم ! خودت وصی مال خویش باش، امروز به گونه ای عمل كن كه دوست داری پس از مرگت عمل كنند.  حضرت علی(ع)

تندخویی بی مورد نوعی دیوانگی است، زیرا كه تندخو پشیمان می شود، و اگر پشیمان نشد، پس دیوانگی او پایدار است.حضرت علی(ع)

هر گاه تهیدست شدید با صدقه دادن، با خدا تجارت كنید.حضرت علی(ع)

وفاداری با خیانت كاران نزد خدا نوعی خیانت، و خیانت به خیانت كاران نزد خدا وفاداری است. حضرت علی(ع)

 

ای فرزند آدم ! اندوه روز نیامده را بر امروزت میفزا، زیرا اگر روز نرسیده، از عمر تو باشد خدا روزی تو را خواهد رساند. حضرت علی(ع)

هر گاه مستحبات به واجبات زیان رساند آن را ترك كنید. حضرت علی(ع)

جاهلان شما پر تلاش، و آگاهان شما تن پرور و كوتاهی ورزند ! .حضرت علی(ع)

هر گاه خدا بخواهد بنده ای را خوار كند، دانش را از او دور سازد.  حضرت علی(ع)

مردم فرزندان دنیا هستند و هیچ كس را بر دوستی مادرش نمی توان سرزنش كرد. حضرت علی(ع)

 از نافرمانی خدا در خلوت ها بپرهیزید، زیرا همان كه گواه است، داوری كند. حضرت علی(ع)

 

بی نیازی از عذرخواهی، گرامی تر از عذر راستین است.حضرت علی(ع)

برای هر كسی در مال او دو شریك است: وارث، و حوادث. حضرت علی(ع)

 

برترین بی نیازی و دارایی، ناامیدی است از آنچه در دست مردم است. حضرت علی(ع)

ستودن بیش از آن چه كه سزاوار است نوعی چاپلوسی، و كمتر از آن،‌ درماندگی یا حسادت است. حضرت علی(ع)

سخت ترین گناه آنكه گناهكاران را كوچك بشمارد.حضرت علی(ع)

 

از حرام دنیا چشم پوش، تا خدا زشتی های آن ر ا به تو نمایاند، و غافل مباش كه لحظه ای از تو غفلت نشود. حضرت علی(ع)

سخن بگویید تا شناخته شوید، زیرا كه انسان در زیر زبان خود پنهان است. حضرت علی(ع)

بسا سخن كه از حملة مسلحانه كارگر تر است.حضرت علی(ع)

خدا از مردم نادان عهد نگرفت كه بیاموزند، تا آنكه از دانایان عهد گرفت كه آموزش دهند.حضرت علی(ع)

سخت ترین گناهان، گناهی است كه گناهكار آن را سبك شمارد.حضرت علی(ع)

دو گرسنه هرگز سیر نشوند: جویندة علم و جویندة مال.حضرت علی(ع)

چیز اندك كه با اشتیاق تداوم یابد، بهتر از فراوانی است كه رنج آور باشد.حضرت علی(ع)

خدا عقل را به انسانی نداد جز آن كه روزی او را با كمك عقل نجات بخشید. حضرت علی(ع)

 هر كس با حق در افتاد نابود شد. حضرت علی(ع)

قلب، كتاب چشم است. (آنچه چشم بنگرد در قلب نشیند.) حضرت علی(ع)

 

تقوا در رأس همة ارزش های اخلاقی است.  حضرت علی(ع)

با آن كس كه تو را سخن آموخت به درشتی سخن مگو، و با كسی كه راه نیكو سخن گفتن به تو آموخت، لاف بلاغت مزن. حضرت علی(ع)

 

در تربیت خویش تو را بس كه از آنچه بر دیگران نمی پسندی دوری كنی. حضرت علی(ع)


ادامه مطلب...
نویسنده : مسئول بررسی و تحلیل
تاریخ : جمعه 15 شهریور 1392
زمان : 03:37 ب.ظمرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
Design By : Ashoora.ir

پایگاه جامع عاشورا